20 mai 2019
ICCRS
Minimize

INTERNATIONAL  CATHOLIC CHARISMATIC RENEWAL SERVICESSLUJIREA REÎNNOIRII CARISMATICE CATOLICE INTERNAŢIONALE

 

Identitatea ICCRS   Istoricul ICCRS   Consiliul ICCRS    Statutul ICCRS    Evenimente ICCRS  

Publicaţii ICCRS   Cuvântul Papilor către ICCRS

 

 

I D E N T I T A T E A  ICCRS


•    ICCRS reprezintă structura principală de coordonare şi de slujire a Reînnoirii Carismatice Catolice (RCC). Este o organizaţie ce funcţionează în cadrul Consiliului Pontifical pentru Laici, fiind deci aprobată de Sfântul Scaun Apostolic ca organism de drept pontifical, având o sferă de activitate la nivel mondial, Reînnoirea Carismatică Catolică fiind prezentă actualmente în peste 220 de naţiuni. Misiunea sa este aceea de a promova RCC în lume, alimentând între membrii ei angajamentul de fidelitate faţă de Biserica Catolică, atât la nivel individual, cât şi la nivel de grup. Reprezintă şi un centru de unitate, de comunicare şi de colaborare între diferitele grupuri şi Comunităţi carismatice prezente pe toate continentele, susţinând economic centrele Reînnoirii în ţările în curs de dezvoltare, iniţiativele locale, întâlnirile naţionale şi internaţionale, organizează congrese, conferinţe şi şcoli de formare pentru liderii Reînnoirii  .

Obiective

    ICCRS îşi propune trei obiective de atins, şi anume:

1. Promovarea celor cinci ţeluri ale Reînnoirii Carismatice Catolice în întreaga lume:

CONVERTIREA,
personală şi continuă către Isus Cristos, Domnul nostru;
SFINŢIREA,
printr-o deschidere şi receptivitate către Duhul Sfânt prin Botezul în Duhul Sfânt (efuziunea Duhului Sfânt);
EDIFICAREA
sau construirea Bisericii prin darurile spirituale sau carismatice;
EVANGHELIZAREA
catolicilor neincluşi în Biserică sau a celor nominali, ca şi a culturii şi a structurilor societăţii;
INTEGRAREA
expresivităţilor carismatice şi participarea la viaţa pastorală a Bisericii.

2. Promovarea unităţii printre diversele realităţi şi expresii (individuale, grupuri, comunităţi, şcoli de evanghelizare, reţele de televiziune, asociaţii, instituţii religioase, seminarii, mişcări ecleziale etc.) ale Reînnoirii Carismatice Catolice ca un centru al comunicării, consultării, colaborării şi coordonării la nivel naţional şi internaţional cu Sfântul Scaun.

3. Stabilirea dialogului şi a relaţiilor cordiale cu alte mişcări ecleziale şi comunităţi din cadrul Bisericii Catolice şi cu alte comunităţi ecleziale şi Biserici creştine.

Mandatul

•    ICCRS a fost aprobat cu personalitate juridică proprie pe data de 14 septembrie 1993, de către Consiliul Pontifical pentru Laici (decretul nr. 1565/93/AIC-73).
•    Papa Ioan Paul al II-lea a reafirmat mandatul acestuia: „Sarcina ICCRS-ului este de a coordona şi promova schimbul de experienţă şi reflecţii în cadrul comunităţilor Carismatice Catolice din întreaga lume” (Rimini, 24 aprilie 2000).
•    Mai mult, Sfântul Scaun declară: „Sunt sigur că pentru conştiinţa eclezială care se maturizează în diferitele comunităţi carismatice din lume, ICCRS poate avea un rol important”.
•    ICCRS a fost chemat de Papa Ioan Paul al II-lea să ajute RCC să se mişte spre o maturitate eclezială, caracterizată prin sfinţenia vieţii, prin fidelitate faţă de Magisteriul Bisericii, prin loialitate şi supunere faţă de Păstori, prin participarea la misiunea de evanghelizare şi sfinţire a Bisericii şi prin dinamica prezenţă mărturisitoare a membrilor săi în lume.

Relaţii

•    ICCRS caută să slujească prin coordonare, promovare, împărtăşirea experienţelor, reflecţii şi resurse; prin dialog, prietenie, rugăciune, îndemnuri şi cooperare. ICCRS caută nu să guverneze, să administreze sau să organizeze RCC, ci mai degrabă să slujească într-un spirit fratern şi de prietenie.
•    ICCRS îşi oferă, dar nu-şi impune, serviciile către toţi cei care le doresc şi către toţi cei ce se descriu pe sine înşişi ca fiind născuţi dintr-o experienţă a Botezului în Duhul Sfânt.
•    ICCRS este incluziv în abordarea oricăror organizaţii, şi nu excluziv.
•    Unele grupuri nu doresc să se identifice cu RCC, chiar dacă au fost născuţi în cadrul Reînnoirii Carismatice Catolice şi/sau împărtăşesc acelaşi har special al aceleiaşi RCC, care este Botezul în Duhul Sfânt (efuziunea) şi practicarea carismelor şi ministerelor Duhului Sfânt. ICCRS speră încă să fie în comuniune şi comunicare şi cu ei.
•    În mod special, ICCRS caută să se relaţioneze cu:
    Dicasteriile Sfântului Scaun şi în particular cu Consiliul Pontifical pentru Laici,
    Sfântul Scaun Apostolic, prin Consiliul pentru Laici,
    Mişcările ecleziale şi comunităţile din Biserica Catolică,
    Comitetul Naţional de Slujire (CNS), contactele naţionale, corespondenţii naţionali, grupurile etnice variate ale CNS din aceeaşi ţară, consiliile continentale,
    Toate expresiile şi realităţile RCC,
    Persoanele din RCC.
•    ICCRS va încerca să se relaţioneze cu persoane şi grupuri, în următoarele moduri:
    Prin membrii săi, ICCRS va crea şi menţine contacte şi va interacţiona cu aceste realităţi carismatice,
    Prin convocarea diferitelor întâlniri, consultări şi evenimente,
    Prin subcomitetele continentale.

Slujiri oferite

•    Oferă materiale pentru învăţături, cărţi, buletine şi pagină web (http://www.iccrs.org),
•    Publică în limbile engleză, italiană, franceză, portugheză, spaniolă şi germană, Buletinul bimestrial informativ ICCRS Newsletter, tradus şi în limba română (Buletin ICCRS) şi pus la dispoziţie pe www.reinnoirea-carismatica.ro ,
•    Organizează instruiri la faţa locului,
•    Oferă linii de orientare,
•    Oferă îndrumare pastorală,
•    Organizează conferinţe, congrese, adunări consultative, colocvii, reculegeri spirituale, pelerinaje pentru responsabili, seminarii şi şcoli de formare pentru lideri,
•    Distribuie asistenţă financiară pentru dezvoltarea şi promovarea RCC, în special în regiunile cele mai sărace din lume,
•    Are un birou la Vatican (Palazzo San Calisto, Città del Vaticano),
•    Este prezent în toate continentele prin reprezentanţii săi, care provin din aceste continente.


ISTORICUL ICCRS 

    Originile actualei Asociaţii ICCRS datează din anul 1970 atunci când, la Ann Arbor (Michigan – S.U.A.), în cadrul Universităţii Notre-Dame, a început să funcţioneze un Centru Internaţional de Comunicaţii (ICO) cu un rol dublu: primul, acela de a menţine contactul cu diferitele grupuri de rugăciune apărute în urma experienţei personale a Rusaliilor, cunoscută drept „noua efuziune a Duhului Sfânt” sau „botezul în Duh”; al doilea, cel de furnizare a informaţiilor cu privire la această nouă mişcare eclezială ce se năştea atunci.
    În 1973, ICO începe să publice un Directoriu anual (Directory of Catholic Prayer Groups) cu lista şi adresa tuturor grupurilor de rugăciune existente.
    În 1977, cu ocazia unei întruniri consultative formată din 110 persoane ce reprezentau 60 de ţări, s-a decis înfiinţarea unui Comitet Internaţional care să aibă obiectivul unei supervizări a muncii desfăşurate de Centru.
    În 1978 este constituit ICCRO (International Catholic Charismatic Renewal Offices) cu sediul la Bruxelles, în Belgia. Din el vor face parte nouă membri proveniţi din Europa, Asia, America de Nord, America de Sud, Oceania, precum şi Eminenţa sa, Cardinalul Leon Joseph Suenens, arhiepiscop de Malines-Bruxelles, în calitate de Asistent spiritual, numit în acest sens de către Papa Paul al VI-lea. În vederea întăririi şi dezvoltării relaţiei cu Sf. Scaun Apostolic, în 1980, ICCRO îşi mută sediul la Roma.
    În data de 14 septembrie 1993, adoptă denumirea de Internaţional Chatolic Charismatic Renewal Services (ICCRS) [Slujirea Reînnoirii Carismatice Catolice Internaţionale], fiindu-i aprobat noul Statut printr-un Decret al Consiliului Pontifical pentru Laici:

Decretul Sfântului Scaun pentru recunoaşterea ICCRS-ului şi a Statutului ICCRS
detalii...

                                                                                    
În prezent Consiliul ICCRS numără 12 membri, şi anume:

1.    MICHELLE MORAN, preşedinte (Anglia),
2.    CYRIL JOHN, vicepreşedinte (India),
3.    ROBERT C. CANTON, membru (S.U.A.),
4.    Mons. JOE A. GRECH D. D., episcop, membru (Australia),
5.    MARIA EUGENIA FIGUEROA DE GÓNGORA, membru (Peru),
6.    DARIUSZ JEZIORNY, membru (Polonia),
7.    JEAN PLIYA, membru (Benin),
8.    Fra' JAMES SHIN, membru (Coreea de Sud),
9.    PETER THOMPSON, membru (Canada),
10.  Pr. RENATO TISOT, membru (Italia),
11.  Pr. EMMANUEL TUSIIME, membru (Uganda),
12.  MARCOS VOLCÁN, membru (Brazilia).

Acestora li se adaugă doi membri consulenţi şi Directorul Biroului ICCRS:

-    ALLAN PANOZZA, membru consulent (Australia),
-    CLAUDE LOPEZ, membru consulent (Australia),
-    ORESTE PESARE, director Birou ICCRS în Vatican (Italia).

În România, ICCRS are două persoane de contact:

-    AGNEZA ŢÎMPU, Bucureşti  (pentru grupurile de limba română),
-    EVA SIDO, Arad (pentru grupurile de limba maghiară).

 

CONSILIUL  ICCRS

     Organismul de conducere al ICCRS este Consiliul, format din Preşedinte, vice-preşedinte şi din doisprezece consilieri ce reprezintă diferitele realităţi ale Reînnoirii Carismatice Catolice şi a zonelor geografice, mai precis a celor cinci continente unde este prezentă Reînnoirea Carismatică Catolică. Consiliul este compus din laici, preoţi şi persoane consacrate, având în componenţa sa şi un Episcop în calitate de Asistent spiritual (Episcopal Adviser). Ducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului este încredinţată unui Birou, condus de un Director executiv, care acţionează sub directa îndrumare a Preşedintelui şi pe baza orientărilor primite.
    Iată lista Consiliului ICCRS, din care face parte şi episcopul Asistent spiritual, consultorii şi directorul Biroului permanent al ICCRS în Vatican (cf. sursa: http://www.iccrs.org):

    MICHELLE MORAN, preşedinta ICCRS, s-a născut în Leeds, nordul Angliei. S-a convertit şi a primit Botezul în Duhul Sfânt (efuziunea) la vârsta de 16 ani. A avut privilegiul de a trăi întreaga ei viaţă creştină în cadrul Reînnoirii Carismatice Catolice. Michelle a predat timp de 5 ani la Universitatea din Londra, înainte de a fi chemată în 1985, împreună cu soţul ei Peter, să fie membră fondatoare a Comunităţii Sion, comunitate catolică de evanghelizare. În ultimii 19 ani, Michelle a călătorit mult pentru a-şi exercita ministerul ei de evanghelizare şi de cateheză..
Este autoarea a două cărţi despre evanghelizare. Pe lângă faptul că este responsabilă cu misiunea Comunităţii Sion, Michelle este şi preşedinta Sub-Comitetului european al ICCRS, este membră a Comitetului Naţional de Slujire a RCC în Anglia şi administrează diferite institute de caritate angajate în opera de evanghelizare şi de misiune.
E-mail: peterandmichelle@ukf.net

      CYRIL JOHN, vice-preşedinte ICCRS, s-a născut în Kerala, India în 1957. A primit Botezul în Duh (efuziunea) în anul 1982, dar a fost chemat să fie leader al RCC doar din 1991. a fost ales ca preşedinte al organizaţie diecezane de slujire din Delhi în 1994. A devenit mai apoi membru al Comitetului Naţional de Slujire (CNS) din India în anul 1995 şi a fost delegat ca responsabil al reţelei naţionale de mijlocire. Şi-a adus o contribuţie importantă în crearea unei reţele naţionale de mijlocire cu peste 10.000 de mijlocitor organizaţi pe unităţi regionale pe tot teritoriul  ţării. A fost ales ca vice-preşedinte al CNS în 1998 şi continuă să slujească RCC în India ca preşedinte al CNS din 2001. Este un promotor înflăcărat al ministerului de mijlocire. A promovat mijlocirea în faţa Prea Sfântului Sacrament la New Delhi în 1999 ca iniţiativă a ministerului diecezan de mijlocire, sub numele “Cruciaţii din Delhi”, şi a inaugurat adoraţia şi mijlocirea perpetuă la biroul carismatic naţional, în martie 2004. A devenit membru al Consiliului ICCRS în 2004 şi reprezintă Orientul Mijlociu şi Asia de Sud.
    Cyril este membru al ICCRS din 2004 şi responsabil pentru Sub-Comitetul ce reprezintă Asia-Oceania la ICCRS (ISAO) din 2006.
    Cyril lucrează ca Secretar al unui deputat din Lok Sabha, în Camera Parlamentului indian, şi trăieşte în New Delhi împreună cu soţia sa, Elsamma şi cei patru copii: Eugene, Jeril, Merline şi Caroline. Este editorul unei reviste carismatice naţionale lunare în limba engleză, Charisindia şi autor al volumelor de carte: “Mişcaţi de Duh” şi “Veniţi să celebrăm Sf. Euharistie”. Multe dintre articolele lui Cyril au fost publicate în ziarele indiene sau străine. În luna aprilie a anului 2007 Cyril a fost ales Vice-Preşedinte al ICCRS.
E-mail: cyriljohn@vsnl.net
 
      ROBERT C. CANTON, membru al ICCRS,  s-a născut la Cebu City, în Filippine, pe 22 iunie 1951. S-a mutat în Statele Unite după ce s-a laureat în Economie şi Comerţ. Până în ziua de azi a trăit la Stockton, în California. În anul 1977 s-a căsătorit cu Chita Romero şi au două fiice, Stephanie şi Tricia. Robert şi Chita au primit Botezul în Duhul Sfânt (efuziunea) în anul 1984 – o experienţă care a schimbat radical vieţile lor.
    În decembrie 1984, Robert a primit o profeţie de la Domnul care îl chema să se angajeze să slujească într-un minister de vindecare. În martie 1985 i s-a cerut să preia conducerea grupului de rugăciune Children of God în parohia  St. Luke, iar în 1989 grupul a început să celebreze lunar o Sf. Liturghie pentru Vindecare, slujire activă până astăzi. În martie 1996, a fost în mod formal constituită Alianţa Comunităţilor Filipineze de Rugăciune Carismatică Catolică (AFCCPC), iar Robert a fost ales Coordonator Naţional, un rol pe care-l are până în ziua de astăzi. A fost şi membru al Comitetului Naţional de Slujire (CNS) al S.U.A. până în 2006. A fost şi membru al Asociaţiei Terapiştilor Creştini şi al Comitetului Pastoral Filipinez în dieceza sa din Stockton.
    A vorbit în cadrul conferinţelor regionale, naţionale şi internaţionale, şi a condus reculegeri, seminarii, Zile ale Reînnoirii, Întâlniri de Vindecare şi Cruciade de rugăciune în America de Nord, Europa, Asia, Australia şi Africa. Pe lângă slujirea pe care o desfăşoară pentru Domnul, Robert a lucrat şi ca Revizor de Conturi pentru Agenţia Taxelor în Contea din San Joaquin din 1973. S-a adăugat ca membru Consiliului ICCRS în iunie 2006 ca reprezentant al zonelor de limbă engleză din America de Nord, America Centrală şi Caraibi.
E-mail: rccanton@sbcglobal.net

      Episcopul JOE A. GRECH D. D., membru al ICCRS şi episcop asistent spiritual, s-a născut în Malta în 1948. După ce şi-a terminat studiile în Seminarul din Malta, în 1971 a ajuns în Australia unde a fost hirotonit preot în 1974. În timpul primei sale slujiri ca vicar într-o parohie, a primit rugăciunea de efuziune a Duhului Sfânt chiar de la parohul său. În urma acestei experienţe a început să întemeieze diferite grupuri de rugăciune în toate cele cinci parohii unde slujea, atât ca vicar, cât şi ca paroh. Timp de mai mulţi ani a fost implicat datorită capacităţii sale de responsabil în multe grupuri de rugăciune, atât de limbă engleză, cât şi de alte limbi, în numeroase părţi ale Australiei.
    În 1993 a fost numit capelan al Reînnoirii Carismatice Catolice pe Arhidieceza din Melbourne, precum şi membru al Comitetului Naţional de Slujire al RCC din Australia. A ţinut multe conferinţe, luând parte la numeroase seminarii, reculegeri şi întâlniri, atât pe teritoriul Australiei, cât şi în multe alte părţi ale lumii. Din anul 2001 face parte din Consiliul ICCRS, unde reprezintă Oceania.  
E-mail: jgrech@sand.catholic.org.au

      DARIUSZ JEZIORNY, membru al ICCRS, s-a născut la Kepno (Polonia) în 1968. Mai apoi familia sa s-a mutat la Ostrow Wielkopolski, unde a terminat şcoala primară şi cea gimnazială. Aici, încă adolescent (avea 17 ani), a întâlnit un grup carismatic. A rămas fascinat, dar nu a avut relaţii prea strânse cu carismaticii. În anul 1987 şi-a început studiile la Lodz şi a participat la primul său Seminar de Viaţă Nouă în Duhul Sfânt, ţinut pentru un grup de studenţi în anul 1987/88. În 1994 a fost ales leader al grupului (“Puterea Duhului”) şi l-a slujit până în vara anului 1996. În luna iunie a aceluiaşi an a fost ales coordonator al grupurilor carismatice din Dieceza de Lodz. În 1997 devine membru al Comitetului Naţional de Slujire (CNS), unde va fi vice-preşedinte timp de 3 ani, începând din anul 1999. Va continua să fie membru al CNS polonez până în anul 2007. Formarea sa spirituală în Reînnoirea Carismatică a fost marcată de experienţa unei reculegeri de spiritualitate ignaţiană la care a participat în 1988. S-a angajat în mod special cu privire la rugăciunea personală şi citirea Sf. Scripturi. Activităţile lui principale sunt: organizarea evenimentelor (printre care Congresele anuale naţionale de la Czestochowa [1992-1999], organizarea unei mare întâlniri cu pr. E. Tardif la aeroportul din Lublinek cu participarea a 250.000 persoane în 1996), rugăciunea de vindecare, discernământul spiritual – individual şi comunitar – precum şi cu învăţământul. Darek s-a căsătorit cu Agata în februarie 2000. Au un fiu pe nume August.
E-mail: darek@odnowa.opoka.org.pl

      JEAN PLIYA, membru al ICCRS, s-a născut în ziua de 21 iulie 1931 în Benin. S-a căsătorit cu Rose şi au avut împreună şapte copii. A fost profesor universitar de geografie şi vice-cancelar la Universitatea Naţională, precum şi deputat la Ministerul Informaţiei. A început să scrie cărţi fiind, printre altele, şi câştigătorul Premiului pentru Literatură al Africii Negre, obţinut în 1967. A fost, de asemenea, premiat şi de Republica Franceză ca Operator al Artei. În slujirea Bisericii a fost Preşedinte al „Asociaţiei Studenţilor Catolici” în Franţa, membru al Consiliului Pontifical „Dreptate şi Pace”, iar în 1984, Papa Ioan Paul al II-lea l-a invitat să participe la Sinodul episcopilor africani.  
    Experienţa sa în Reînnoirea Carismatică a început în 1977. Prima întâlnirea carismatică din ţara sa a avut loc chiar în familia lui. De când a ieşit la pensie, în 1990, s-a pus complet la dispoziţia Domnului şi a Reînnoirii Carismatice Catolice.  A scris trei cărţi pe teme de credinţă. Din septembrie 2000 a fost ales membru al Consiliului ICCRS ca reprezentant al Africii francofone.  
E-mail: jeanpliya@yahoo.fr

      Fra' JAMES SHIN, membru al ICCRS, s-a născut în Corea pe 5 mai 1955, provenind dintr-o familie săracă şi a crescut în perioada Coreei de după război. După terminarea şcolii a studiat medicina la Universitatea Catolică Coreană, unde s-a laureat în anul 1980. Ca medic şi-a făcut practica timp de patru ani în spitalul  St. Mary's din Seoul unde s-a specializat în Medicină Internă.
Angajându-se în slujba Domnului şi a Bisericii sale, între anii 1998-2000, i-a slujit ca medic voluntar pe săracii abandonaţi din Kkottongnae. Kkottongnae este cunoscut pentru faptul de a fi unul dintre cele mai mari institute de asistenţă socială din Corea, dar şi datorită călăuzirii fondatorului său, preotul Oh, care a făcut din el şi cel mai mare centru al Mişcării de Rugăciune Carismatică. Fra' James a primit Botezul în Duh (efuziunea) în anul 1989. În cele din urmă, în iunie 1990, angajamentul fratelui James s-a concretizat şi prin intrarea sa în Congregaţia religioasă Kkottongnae Brothers of Jesus. În 1996 a înfiinţat Comitetul carismatic religios Kkottongnae, devenindu-i coordonator. Este şi membru al Comitetului Naţional de Slujire (CNS) a Reînnoirii Carismatice din Corea de Sud. În 2001 a fost ales Superior al Congregaţiei Kkottongnae Brothers of Jesus, fiind reales în 2004.
A dat început Seminarelor de Viaţă Nouă în Duhul Sfânt pentru tinerii de la Kkottongnae Hyundo, Universitatea de Asistenţă Socială, şi a iniţiat Veghile de Rugăciune lunare pentru tinerii din Corea. În plus, a organizat Conferinţa Mondială a Tinerilor asupra Duhului Sfânt, care a avut loc în anul 2006. Din iunie 2006 este membru al Consiliului ICCRS, reprezentând Asia Centrală, Orientală şi Sudorientală.
E-mail: ingok55@hanmail.net

      PETER THMPSON, membru al ICCRS, s-a născut la Londra, în anglia, în anul 1939, fiind căsătorit cu din 1962 cu Madeleine. În 1967 au emigrat în Canada şi, după o criză matrimonială şi de credinţă, în 1974, au intrat amândoi în Reînnoirea Carismatică şi au experimentat viaţa cea nouă în Cristos datorită seminarelor de Viaţă în Duh. Dumnezeu a început să vindece legătura lor conjugală. Viaţa lor a început să guste o mare iubire pentru Sf. Scriptură, pentru Euharistie şi pentru Biserică. De atunci, Peter, a început un minister de învăţătură la nivel local şi provincial.  
În 1990, el şi soţia sa, au fost invitaţi să întreprindă o misiune de probă cu Comunitatea catolică Sion pentru evanghelizare în Anglia. La reîntoarcerea lor în Canada au continuat să desfăşoare misiuni parohiale bazate pe modelul Comunităţii Sion, iar în ultimii ani au fost din ce în ce mai mult chemaţi să vorbească pe teme cum ar fi evanghelizarea, apologetica catolică, istoria Bisericii, carismele Duhului Sfânt etc. Toate aceste lucruri i-au condus către o slujire prin învăţături la Şcoala Biblică Catolică “John Paul II”, la conferinţe, reculegeri şi misiuni parohiale.  
    În 1996 a fost invitat în Eritrea şi a ţinut o conferinţă cu ocazia celei de-a XX-a aniversări naţionale a Reînnoirii Carismatice. De atunci a revenit deseori în Africa pentru a sluji în Ghana, Uganda şi Tanzania. Timp de trei ani a slujit ca preşedinte al reţelei Reînnoirii Carismatice Catolice din Alberta şi a reprezentat Alberta în Comitetul Naţional de Slujire (CNS) al Canadei de limbă engleză. Din anul 2000 reprezintă ICCRS în Canada de limbă franceză şi engleză.
E-mail: peter4god@shaw.ca

      Pr. RENATO TISOT, membru al ICCRS, s-a născut la Colma de Barbiano, Italia, în 1935. A parcurs curriculuum formativ în Seminarele din Trento până în 1959, anul hirotonirii sale ca preot. Alternând ministerele sale pastorale cu studiul, face şi Facultatea de Litere moderne la Universitatea Catolică din Milano, iar apoi se specializează şi în Teologia fundamentală la Universitatea Gregoriană din Roma. Este profesor în şcolile catolice, vice-rector şi docent în Seminarul din Trento.
În 1970, în Statele Unite, ia contact şi descoperă Reînnoirea Carismatică Catolică chiar de la începuturile ei. Se lasă atras într-un mod entuziasmant de acest nou curent de har, participând la primele mari întâlniri sacerdotale din New Jersey şi din Ohio, cooperând la întemeierea şi asistarea spirituală a grupurilor de rugăciune carismatică în statul New York şi apoi în Florida.
    Reîntors în Italia, la Trento, în 1978, se dăruieşte total unui proiect de rugăciune şi de evanghelizare. Deschide un centru de rugăciune şi o primă comunitate vocaţională oferind atât local, cât şi la nivel naţional ajutorul său Reînnoirii Carismatice din Italia care abia se năştea. Don Renato este trimis şi în străinătate (Australia, India, Africa) pentru a ţine misiuni carismatice. A fondat ADIM (Alianţa Dives in Misericordia), o asociaţie eclezială înfiinţată canonic în 1994 şi intrată de curând şi în Fraternitatea Catolică a Asociaţiilor şi a Comunităţilor Carismatice de Alianţă de drept pontifical. Din 2004 este membru al Consiliului ICCRS ca reprezentant pentru Europa de Sud.
E-mail: adim@adim.it

      Pr. EMMANUEL TUSIIME, membru în Consiliul ICCRS, s-a născut la Bunyaruguru, Bushenyi, în Uganda. Este al optulea din 11 copii. A fost botezat la vârsta de 2 săptămâni. A intrat în Seminarul Mic încă de când era adolescent şi a devenit preot diecezan pe 10 august 1991. A întâlnit Reînnoirea Carismatică Catolică în anul 1983, atunci când a ajuns în Seminarul Major din Katigondo, şi de atunci a rămas membru activ în această mişcare. Şi-a desfăşurat ministerul său sacerdotal ca paroh şi responsabil arhidiecezan cu pastoraţia tinerilor. În 1991, a dat început celui de-al treilea grup de rugăciune în Arhidieceza din Mbarara, şi datorită ministerului său, Reînnoirea a crescut ajungând în anul 2003 să numere 362 grupuri de rugăciune prezente în Arhidieceză. În 1992 a devenit membru al Comitetului Naţional de Slujire (CNS) al Ugandei, iar acum este membru al Comitetului executiv al RCC.  
În 1997, a fondat o Comunitate de Alianţă numită “Comunità Yesu Ahuriire” (“Comunitatea Isus e Viu”) care numără astăzi 14 evanghelizatori laici dedicaţi full time ministerului lor. Actualmente este preşedintele Consiliului Liderilor Carismatici Catolici ai Africii de limba engleză (CONCCLAA). Dumnezeu l-a dotat de carisme în ministerul de vindecare şi de eliberare şi promovează Seminarii de Viaţă Nouă în Duhul Sfânt pentru preoţi şi persoane consacrate. În plus, ţine împreună cu o echipă de colaboratori “Course Paul”. Are o devoţiune particulară faţă de Prea Sfânta Euharistie.
E-mail: emmanusime@yahoo.com

      MARCOS VOLCÁN, membru în Consiliul ICCRS, s-a născut pe 14 ianuarie 1969 la Pelotas, în sudul Braziliei. Este primul din cinci copii ai lui Helder şi Maria Volcán; ei au întâlnit Reînnoirea Carismatică Catolică în anul 1981 printr-un grup de rugăciune. De atunci, întreaga lor familie este implicată în viaţa Bisericii, în mod deosebit în Reînnoire. Din 1990 Marcos a dus înainte numeroase actrivităţi pentru tineri în dieceza sa. A terminat Facultatea de Agronomie, obţinând titlul de inginer agronom, iar mai târziu a obţinut masterul în Ştiinţe, fiind în prezent profesor la Universitatea Catolică din Pelotas. S-a căsătorit cu Sandra Volcán şi au trei copii.
Marcos a fost numit coordonator al Reînnoirii (la Rio Grande do Sul State) în 1998, şi, prin urmare, a devenit membru al Comitetului Naţional al Reînnoirii Carismatice Catolice din Brazilia, făcând parte din Comisia pentru Formare.
A urmat şi cursurile Facultăţii de Teologie, iar mai apoi o speciliazare în Teologia Sistematică, scriindu-şi teza cu privire la RCC, având titlul: “Reînnoirea Carismatică Catolică: o abordare pastorală şi teologică”. În 2005 a fost ales Preşedinte al Comitetului Naţional al RCC din Brazilia. În 2008 a fost ales reprezentant ICCRS pentru America Latină de limbă portugheză.


Consulenţi ai Consiliului ICCRS


       ALLAN PANOZZA s-a născut în 1933 la Geolong, Australia. Allan a crescut cu o mare iubire pentru viaţa sacramentală a Bisericii. În 1957 s-a căsătorit cu Carmel şi au avut trei băieţi, două fete şi 18 nepoţi. În februarie 1978, Allan şi Carmel au primit Botezul în Duhul Sfânt (efuziunea), iar în 1983 Allan a fost ales preşedinte al Reînnoirii Carismatice Catolice din Melbourne. Din 1985 până astăzi lucrează numai pentru RCC. În prezent este preşedintele Comitetului Naţional de Slujire (CNS) al Australiei şi, în 1991, a devenit reprezentant al RCC din Oceania în Consiliul ICCRS. În februarie 2002 Allan a fost numit de Papa Ioan Paul al II-lea membru în Consiliul Pontifical pentru Laici.
Allan şi-a desfăşurat misiunea sa în toată Australia şi în diferite ţări dincolo de ocean. Are o devoţiune particulară faţă de Prea Sfântul Sacrament şi promovează cu entuziasm Adoraţia perpetuă. Împreună cu parohul său a deschis în parohia sa, o Capelă pentru Adoraţia perpetuă. Allan a fost şi preşedinte al ICCRS din anul 2000 până la jumătatea anului 2007. În septembrie 2006, Allan a participat în calitate de Preşedinte al ICCRS la Prima Întâlnire Naţională a Reînnoirii Carismatice Catolice din România (Braşov, 30 septembrie 2006), unde a ţinut şi o prelegere.
E-mail: panozza@ccr.org.au

       CLAUDE LOPEZ s-a născut în Australia şi în 1956 s-a căsătorit cu Miralda la Melbourne, împreună având trei copii care i-au oferit mai apoi cinci nepoţi. În 1973 Claude s-a convertit, întâlnit Reînnoirea Carismatică şi a primit Botezul în Duh (efuziunea) în anul 1974. De atunci şi-a dedicat viaţa slujirii lui Isus şi a Bisericii sale, activând în cadrul Reînnoirii australiene. A fost şi preşedinte al Comitetului Naţional de Slujire (CNS), iar în prezent este Coordonatorul RCC în Dieceza de Melbourne. A fost şi director al Biroului ICCRS din Vatican între anii 1985-1987. Actualmente este consulent al Consiliului ICCRS cu privire la administraţie şi la organizarea evenimentelor principale.
E-mail: lopez@ccr.org.au


Biroul permanent al ICCRS pe lângă Sf. Scaun

    Slujirea Reînnoirii Carismatice Catolice Internaţionale are un Birou permanent în Vatican. Deciziile luate de Consiliul ICCRS sunt puse în aplicare de echipa care lucrează în acest Birou permanent. Directorul actual al Biroului ICCRS este Oreste Pesare. Membrii secretariatului ICCRS sunt în număr de 6-8 persoane, sunt de diferite naţionalităţi şi vorbesc diferite limbi, chiar dacă limba oficială este engleza. Toate activităţile, printre care corespondenţa, traducerile, ICCRS Newsletter, administrarea site-ului oficial, organizarea Conferinţelor Internaţionale şi a altor evenimente de amploare, relaţiile cu Sf. Scaun etc., sunt coordonate din acest Birou, care ţine legătura cu Comitetele de Slujire Naţională ale RCC sau cu diferite persoane de contant din toată lumea. România încă nu are un Consiliul Naţional de Slujire (CNS), însă contactul cu Biroul ICCRS este asigurat de către Agneza Ţîmpu pentru RCC de limba română şi de Eva Sido pentru RCC de limba maghiară.
    Periodicul oficial al ICCRS (Buletin ICCRS) este de mulţi ani tradus şi în limba română de către membrii Comunităţii Magnificat şi este pus la dispoziţie pe acest site la rubrica „Biblioteca”.
    Biroul ICCRS funcţionează în cadrul Consiliului Pontifical pentru Laici şi se află în Palazzo San Calisto, Piazza San Calisto, 16, 00120 – Vatican Citty, Roma, Italia.

       ORESTE PESARE, actualul director al Biroului ICCRS, s-a născut la Foggia (Italia) în 1960. S-a căsătorit cu Nunzia în 1988 şi acum trăiesc la Roma, având trei fii: Giovanni, Serena şi Andrea. Oreste a întâlnit Reînnoirea Carismatică în anul 1984 datorită unei puternice experienţe spirituale cu Dumnezeu care a schimbat complet viaţa sa. Sub călăuzirea Domnului şi cu ajutorul Comunităţii sale (Magnificat) – o Comunitate de Alianţă, prezenţă şi în România, a cărui Responsabil general a fost timp de mai mulţi ani de-a lungul a mai multor mandate –, în anul 1991 a decis să renunţe la servici şi să se dăruiască complet slujirii Domnului. Timp de trei ani, în timp ce-şi dedica timpul evanghelizării, Oreste şi familia sa au experimentat puterea extraordinară a Providenţei divine, fiind martori a numeroase minuni, de la cele mai mici la cele mai mari. În 1993 a fost chemat de Arhiepiscopul din Foggia ca să-i fie secretar personal timp de circa trei ani. Experienţa de slujire în cadrul Bisericii a fost pentru el o sursă de îmbogăţire spirituală şi a dat naştere unei iubiri speciale faţă de Biserică. Din anul 1996 până în prezent este Directorul Biroului permanent al ICCRS în Vatican. Actualmente este şi directorul revistei “Venite e Vedrete”, o revistă în limba italiană în slujba Comunităţilor Carismatice de Alianţă. A vizitat în repetate rânduri România cu ocazia diferitelor evenimente ale Reînnoirii Carismatice sau ale Comunităţii Magnificat locale, fiind primit în audienţă atât de Mons. Dr. Ioan Robu la Bucureşti, de mai multe ori, cât şi de Mons. Petru Gherghel, la Iaşi, în anul 2008.
E-mail: director@iccrs.orgSTATUTUL ICCRS
detalii...

    Alte detalii despre acest Organism al Reînnoirii Carismatice Catolice ca şi despre activităţile în derulare, pot fi găsite pe http://www.iccrs.org 


CUVÂNTUL PAPILOR CĂTRE  ICCRS

- Audienţa privată a Papei Ioan Paul al II-lea cu Consiliul ICCRO, Roma, 11 decembrie 1979
- Audienţa Papei Ioan Paul al II-lea cu Consiliul ICCRO, Roma, 14 martie 1992
- Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea către liderii Reînnoirii Carismatice Catolice, după reculegerea ICCRS-ului  de la Assisi, Castelgandolfo, 18 septembrie 1993

 

  
Newsletter
 
Papa Francisc: Duhul Sfânt să fie protagonistul vieții noastre!
2 mai 2019.
Duhul Sfânt ne face să înviem din starea de limitare și de moarte – a explicat Papa Francisc la predica de la Sfânta Liturghie celebrată marți, 30 aprilie a.c., în capela Casei Santa Marta, din Vatican.
Prima predică de Postul Mare 2019 a părintelui Raniero Cantalamessa
18 martie 2019.
Continuând reflecţia începută în Advent despre versetul din psalm: „Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu” (Ps 42,2), în această primă predică de Postul Mare aş vrea să meditez cu voi despre condiţia esenţială pentru „a-l vedea” pe Dumnezeu. Conform lui Isus, ea este curăţia inimii: „Fericiţi cei curaţi cu inima, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu” (Mt 5,8), spune într-una din fericirile sale.
Un nou organism pentru Reînnoirea Carismatică la nivel internațional
5 noiembrie 2018.
Sfântul Scaun înființează un nou organism care să ofere "o slujire nouă, unică și internațională nevoilor Mișcării Catolice de Reînnoire Carismatică în cadrul Bisericii".
Preoții Diecezei de Chișinău s-au întâlnit cu Salvatore Martinez
27 septembrie 2018.
După celebrarea jubileului reînnoirii în Duhul Sfânt la Catedrala din Chișinău, luni, 24 septembrie 2018, a fost sărbătorită, la sediul Rinnovamento nello Spirito din Chișinău, și ziua spiritualității, alături de Preasfințitul Anton Coșa și preoții din Dieceză.
A X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat – moment aniversar
24 mai 2018.
În week-end-ul 19-20 mai, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni a avut loc cea de-a X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat, la care au participat peste 180 de frați, membri sau invitați, sosiți din cele cinci fraternități ale comunității din România: București, Bacău, Râmnicu-Vâlcea, Popești-Leordeni și Alba Iulia.
În acest an aniversar, titlul întâlnirii a fost „Pentru că lucruri mari a făcut Domnul!”, inspirat din imnul Magnificat, cântul plin de bucurie al Sfintei Fecioare Maria, invitație pentru toți cei prezenți la a face memoria faptelor cu adevărat minunate ale lui Dumnezeu cu Comunitatea Magnificat din România, acum când se împlinesc 15 ani de la constituirea primului grup de rugăciune al comunității cu binecuvântarea arhiepiscopului Ioan Robu.

Buletin ICCRS

 

Efuziunea Duhului Sfant

 

Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2009 Reînnoirea Carismatica Catolica Romania