20 mai 2019
Fraternitatea Catolică
Minimize

CATHOLIC FRATERNITY OF CHARISMATIC COVENANT COMUNITIES AND FELLOWSHIPS

FRATERNITATEA CATOLICĂ A  COMUNITĂŢILOR ŞI ASOCIAŢIILOR CARISMATICE DE ALIANŢĂ


Istoria şi identitatea FC   Structura FC   Activităţi   Statutul FC   Evenimente FC   Comunităţi membre ale FC

                                      Consiliul Fraternitatii Catolice   Cuvântul Papilor către Fraternitatea Catolică

 

Istoria

      Fraternitatea Catolică (Catholic Fraternity) s-a născut din iniţiativa câtorva Comunităţi carismatice catolice, deja membre ale International Brotherhood of Communities (IBOC) – o asociaţie ecumenică de comunităţi în majoritate catolice –, care au simţit nevoia de a-şi afirma propria identitate în sânul Reînnoirii Carismatice printr-o fortificare a legăturii cu Biserica şi prin adâncirea comuniunii cu Succesorul Sf. Petru. Un rol determinant în fondarea ei trebuie recunoscut primului Preşedinte al acesteia, australianul Brian Smith, precum şi lui Bobbie Cavnar din S.U.A. În data de 30 noiembrie 1990, Consiliul Pontifical pentru Laici, printr-un decret special, recunoaşte Fraternitatea Catolică drept asociaţia internaţională de credincioşi, de drept pontifical, sub numele Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships (Fraternitatea Catolică a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă).


Identitatea

      Fraternitatea Catolică (Catholic Fraternity) este formată din comunităţi carismatice catolice orientate spre a se identifica cu misiunea mântuitoare a Bisericii, în comuniune cu Pontiful Roman. Această finalitate este urmărită prin încurajarea comunităţilor membre să rămână credincioase carismelor primite de fiecare în parte de la Duhul Sfânt pentru edificarea şi reînnoirea Trupului lui Cristos, ajutându-le să aprofundeze apartenenţa proprie la Biserica Catolică, garantând deplina lor adeziune la doctrina şi magisteriul Bisericii, îndeosebi cu privire la ecleziologie, la centralitatea sacramentelor şi devoţiunea către Sf. Fecioară Maria şi faţă de Sfinţi. Promovează, de asemenea, iniţiative şi proiecte de evanghelizare, colaborând cu alte comunităţi şi mişcări bisericeşti. În sfârşit, acţionează şi pentru un ecumenism autentic, în strânsă armonie cu orientările Bisericii Catolice.

Structura 

      Fraternitatea Catolică (Catholic Fraternity) nu este o mişcare eclezială structurată ierarhic, ci o federaţie de comunităţi şi asociaţii – recunoscute la rândul lor de către respectivii Ordinarius diecezani – care, având respect reciproc faţă de carismele fiecăreia, contribuie la edificarea unei singure Biserici a lui Cristos. Ea nu are nici o autoritate juridică asupra comunităţilor membre, faţă de care are doar o responsabilitate pastorală şi spirituală finalizată să întărească identitatea catolică. Organismul său reprezentativ este Consiliul, constituit din delegaţi ale comunităţilor membre, Consiliu care este prezidat de un Preşedinte şi care se întruneşte cel puţin o dată la doi ani. În interiorul Consiliului acţionează un Executiv, format din câte doi reprezentanţi pentru fiecare continent şi din delegaţi ai altor regiuni sau realităţi constitutive ale Fraternităţii Catolice.

Activităţi

     Comunităţile membre ale Fraternităţii Catolice au dat naştere şcolilor de formare teologică şi pastorală, au înfiinţat posturi de radio şi televiziune cu scopul evanghelizării, au deschis case pentru reculegeri spirituale, au condus proiecte educative şi catehetice pentru copiii de stradă, precum şi programe specifice pentru asistenţa materială şi spirituală a bătrânilor, emigranţilor, bolnavilor şi şomerilor, au deschis şcoli primare şi gimnaziale, case pentru săraci, au instaurat programe de asistenţă pentru deţinuţi şi familiile lor, programe de prevenire a avortului şi de asistenţă a femeilor însărcinate, au promovat misiuni internaţionale în Africa, Papua Noua Guinee, Fiji, Sabah, Indonezia. În plus, membrii acestor comunităţi sunt angajaţi în programe de evanghelizare pentru tineri în parohii, în şcoli şi în universităţi.
      Fraternitatea Catolică publică în limba engleză o dată la patru luni Buletinul Catholic Fraternity International şi are pagină web proprie: http://www.catholicfraternity.net

Statutul Fraternităţii Catolice

detalii...

Evenimente ale Fraternităţii Catolice

1.    A XI-a Conferinţă Internaţională a Fraternităţii Catolice cu titlul: "Comuniune şi misiune în cel de-al III-lea mileniu" (Fiuggi, Italia: 29 octombrie – 1 noiembrie 2004);
2.    I-a Conferinţă Europeană a Fraternităţii Catolice cu titlul: "La Şcoala Mariei: Euharistia şi Noua Evanghelizare" (Fatima, Portugalia, 28 octombrie – 1 noiembrie 2005);
3.    A XII-a Conferinţă Internaţională a Fraternităţii Catolice cu titlul: "Noile Comunităţi pentru o Nouă Evanghelizare" şi Primul Meeting al Episcopilor Fraternităţii Catolice (găzduită de Comunitade Canção Nova, Cachoeira Paulista, Sao Paolo-Brazilia, 1-5 noiembrie 2006);
4.    A II-a Conferinţă Europeană a Fraternităţii Catolice cu titlul: "Pace şi unitate în Cristos în Europa" (Assisi, Italia, 1-4 noiembrie 2007) – din România au participat ca delegaţi ai Comunităţii Magnificat: pr. Victor-Emilian Dumitrescu şi Agneza Ţîmpu.
5.    A XIII-a Conferinţă Internaţională a Fraternităţii Catolice cu titlul: "Noi îl predicăm pe Cristos Răstignit, puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu (cf. 1Cor 1,23-24)" şi al II-a Meeting al Episcopilor Fraternităţii Catolice (Assisi, Italia, 30 octombrie - 2 noiembrie 2007);
6.    A III-a Conferinţă Europeană a Fraternităţii Catolice cu titlul: "Cu Inima lui Isus în inima Bisericii" (Paray-le-Monial, Franţa, 29 octombrie – 1 noiembrie 2009).
7.    A XIV-a Conferinţă Internaţională a Fraternităţii Catolice, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la fondarea ei (Assisi, 28 octombrie – 2 noiembrie 2010).


Comunităţi ale Fraternităţii Catolice

      Fraternitatea Catolică a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă numără în prezent 93 de comunităţi, marea majoritate dintre ele cu ramificaţii în diferite naţiuni. Membrii acestei federaţii de Comunităţii numără în jur de 10.000.000 de credincioşi catolici, la care se mai adaugă în jur de alte 10.000.000 de aderenţi exteriori sau simpatizanţi (cf. http://www.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=241913) . Mai jos, la punctul a), sunt prezentate Comunităţile fondatoare ale Fraternităţii Catolice, iar la punctul b), o listă cu acele Comunităţi care s-au adăugat între timp iar la punctul c) sunt enumerate Comunităţile asociate, dar care încă nu sunt membre definitive. 
      Pe măsură ce vom aduna informaţii, lista va fi completată şi pusă la dispoziţie on-line.

a. Comunităţi catolice iniţiatoare:

    The Christian Community of God's Delight (Comunitatea creştină a desfătării lui Dumnezeu), Dallas, S.U.A.,
    Bread of Life Covenant Community (Comunitatea de Alianţă “Pâinea Vieţii”), Saskatoon, Canada,
    Bread of Life Fellowship (Fraternitatea “Pâinea Vieţii”), Sydney, Australia,
    City of the Lord Covenant Community (Comunitatea de Alianţă “Cetatea Domnului”), Arizona & California, S.U.A.,
    Emmanuel Covenant Community (Comunitatea de Alianţă “Emmanuel”), Brisbane, Australia,
    Comunitatea  "de l'Emmanuel", Paris, Franţa,
    Glory to God Covenant Community (Comunitatea de Alianţă “Glorie lui Dumnezeu”), Topeka, S.U.A.,
    Light of Jesus Christ Covenant Community (Comunitatea de Alianţă “Lumina lui Isus Cristos”), Kota Kinabalu, Malaysia,
    Servants of Jesus Fellowship (Fraternitatea Slujitorii lui Isus), Christchurch, New Zealand,
    Servants of Yahweh Covenant Community (Comunitatea de Alianţă  “Slujitorii lui Yahweh”), Kuala Lumpur, Malaysia.

b. Comunităţi care s-au adăugat mai apoi:
  
    Comunitatea “di Gesù” din Bari (de origine italiană),
    Comunitatea Magnificat (de origine italiană),
    Comunitatea “Eccomi, manda me!” (de origine italiană),
    Comunitatea “Gesù, il Signore” (de origine italiană),
    Comunitatea “di Gesù” din Torino (de origine italiană),
    Comunitatea “Padre de los Pobre” (de origine argentiniană),
    Asociaţia Alleanza “Dives in Misericordia” (de origine italiană),
    Comunitatea “Mar a Dentro” (de origine braziliană),
    Comunitatea Shalôm din Riva del Garda (de origine italiană),
    Asociaţia “Federaţia Koinonia Giovanni Battista” (de origine italiană),
    Comunitatea “des Béatitudes” (de origine franceză),
    Comunitatea “Nueva Alianza” (de origine mexicană),
    Comunitatea Misionară a lui Isus Înviat (de origine uruguaiană),
    Comunitatea Catolică “Shalòm” (de origine braziliană),
    Centrul Misionar Internaţional (I.C.P.E.), (de origine malteză),
    Comunitatea “du Le Verbe de Vie” (de origine franceză),
    Comunitatea de Convivencias (de origine argentiniană),
    Comunitatea “Canção Nova” (de origine braziliană),
    Comunitatea Discipolii lui Isus (de origine mexicană),
    Comunitatea “Holy Trinity”(de origine ugandeză),
    Comunitatea “Fondacio” (de origine franceză),
    Comunitatea “Alleluia” (de origine americană),
    Comunitatea de Alianţă “Palabra de Dios” (de origine mexicană),
    Comunitatea de Alianţă “Emmanuel” (de origine australiană),
    Comunitatea Internaţională de Alianţă “City of Joy” (de origine americană),
    Comunitatea de Alianţă “Hosanna” (de origine chineză, cu sediul in S.UA.),
    Comunitatea de Alianţă “Disciples of Jesus” (de origine americană),
    Lord's Flock Catholic Charismatic Ministry Foundation (de origine filipineză),
    Comunitatea “du Magnificat” (de origine congoleză),
    Comunitatea “de Jesus” (de origine angoleză),
    Comunitatea “Réjouis-Toi” (de origine franceză),
    Comunitatea “Family of God” (de origine irlandeză),
    Asociaţia “Primavera R.C.C.” (de origine italiană),
    Comunitatea “de Alabanza” (de origine argentiniană),
    Asociaţia “Comunità Amen” (de origine italiană),
    Asociaţia “Wspólnota Zycia w Maryi – Magnificat” (de origine poloneză),
    Asociaţia “Comunità Nostra Signora di Czestochowa” (de origine italiană),
    Comunitatea Franciscană di Betania (de origine italiană),
    Comunitatea “Santisima Trinidad” (de origine argentiniană),
    Comunitatea “Acqua Viva” (de origine italiană),
    Comunitatea de Alianţă “Sagrado Corazón” (de origine mexicană),
    Comunitatea “Regina Pacis” (de origine italiană),
    Comunitatea Catolică Hispană “Deleite de Dios” (de origine americană),
    Comunitatea “Emmanuel” (de origine italiană),
    Comunitatea “Doce Mãe de Deus” (de origine braziliană),
    Comunitatea “Cuore di Gesù” (de origine italiană),
    Comunitatea “Cristo de Betânea” (de origine portugheză),
    Comunitatea “People of God Community of Northern Pennsylvania” (de origine americană),
    Centrul Pastoral Catolic “Mt. Zion” (de origine scoţiană),
    Comunitatea “of God's Love” (de origine americană),
    Comunitatea Catolică de Alianţă “Juan 17,21” (de origine mexicană),
    Comunitatea “A.M.A. Association” (de origine americană),
    Comunitatea “Nueva Alianza Noroeste” (de origine mexicană),
    Comunitatea Carismatică “Neuva Alianza of Guadalajara” (de origine mexicană),
    Comunitatea de Alianţă “Disciples of Jesus” (de origine australiană),
    Asociaţia “Comunidade Obra de Maria - Opus Mariae” (de origine braziliană),
    Comunitatea Catolică “Nova Aliança” (de origine braziliană),
    Comunitatea Catolică “Arca da Aliança” (de origine braziliană),
    Comunitatea Catolică “Pantokrator” (de origine braziliană),
    Comunitatea Catolică “Palavra Viva” (de origine braziliană),
    Comunitatea “Aliança de Misericordia” (de origine braziliană),
    Comunitatea “Sementes do Verbo” (de origine braziliană),
    Comunitatea “Face de Cristo” (de origine braziliană),
    Asociaţia “Family of God’s Little Children” (de origine filipineză),
    Comunitatea Carismatică Catolică de Alianţă “Bread of Life” (de origine malayeziană),
    Comunitatea de Alianţă “Hosanna” (de origine filipineză),
    Comunitatea “Renewal in the Spirit” (de origine chineză, Hong Kong),
    Comunitatea “Missionaire de Cana” (de origine cameruneză),
    Comunitatea “Magnificat Dominum” (de origine italiană),
    Comunitatea Catolică Carismatică de Alianţă “Hechos 2,42” (de origine mexicană),
    Comunitatea “Bom Pastor” (de origine braziliană),
    Asociația „Via Pacis” (de origine italiană),
    Comunitatea “Tritunggal Mahakudus” (de origine indoneziană),
    Comunitatea „Cor et Lumen Christi” (de origine engleză),
    Jesus Youth International (de origine indiană),
    Comunitatea „Mother of God” (de origine americană),
    Comunitatea „New Creation” (de origine americană),
    Renewal Ministries (de origine americană),
    Wspólnota Hallelu Jah (de origine poloneză).

c. Comunităţi asociate Fraternităţii Catolice

    Comunitatea “Nocetum” (de origine italiană),
    Comunitatea “Servidores de Cristo Rey” (de origine mexicană),
    Comunitatea “Casa de Jacob” (de origine mexicană),
    Noua Comunitate de Alianţă “Ierusalem” (de origine mexicană),
    Comunitatea “Nuevo Pueblo de Dios” (de origine mexicană),
    Comunitatea “Promesa de Yavé” (de origine mexicană),
    Comunitatea “Incienso Vivo” (de origine americană),
    Comunitatea “Koinonía (Hch 2,42)” (de origine mexicană),
    Comunitatea Catolică “Santos Anjos” (de origine braziliană),
    Comunitatea “Yesu Ahuriire” (de origine ugandeză),
    Comunitatea “Elim” (de origine filipineză).
    Comunitatea „David” (de origine mexicană),
    Comunitatea „Abramo” (de origine italiană),
    Comunitatea „dell’Amen” (de origine italiană),
    Fraternitatea „Ephphata” (de origine cameruneză),
    Noua Comunitate de Alianță „Ierusalen” (de origine mexicană).
   
În România sunt prezente două Comunităţi din cadrul Fraternităţii Catolice, şi anume:

    Comunitatea EMANUEL (fondată în 1972, în România din 1993),
    Comunitatea MAGNIFICAT (fondată în 1978, în România din 2003).

SURSA: PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI, Asociazioni Internazionali di Fedeli. Repertorio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, nr. 63, pp. 164-165.


CONSILIUL FRATERNITĂŢII CATOLICE


PREŞEDINTEProf. MATTEO CALISI, Comunità di Gesù, Italia.
Numit în 2008 de către Papa Benedict al XVI-lea, membru al Consiliului Pontifical pentru Laici
E-mail: president@catholicfraternity.net

ASISTENT SPIRITUAL (ecclesiastic spiritual adviser)Mons. ALBERTO TAVEIRA CORRÊA
Arhiepiscop Mitropolit al Arhidiecezei de Palmas (Brazilia)
E-mail: arqpal@uol.com.br 

CONSILIUL EXECUTIV

Africa (pentru limba franceză):
- Mr. Nana Rambaut, Communauté du Magnificat, Republica Demoratică Congo.
Africa (pentru limba portugheză):
- Fr. Ezequiel Faria, Comunidade de Jesus, Angola.
Africa (pentru limba engleză):
- Mr. Fred A. Mawanda, Holy Trinity Community, Uganda.

America de Nord (pentru limba engleză):
- Mr. Dennis McBride, Alleluia Community, S.U.A.
America de Nord (pentru limba spaniolă):
- Mr. Emigdio Torres Núñez, Comunidad de Alianza “Palabra de Dios”, Mexic.

America de Sud (pentru limba spaniolă):
- Mr. Pino Scafuro, Comunidad de Convivencias, Argentina
America de Sud (pentru limba portugheză):
- Pr. Jonas Abib (Vice-President), Comunidade Canção Nova, Brazilia.

Asia
- Mr. Henry Cappello, City of Joy International Covenant Community, Filipine;
- Mr. Peter Woods, Disciples of Jesus Covenant Community, Australia;
- Ma. Theresa M. Rodriguez, Lord's Flock Catholic Charismatic Ministry Foundation, Inc., Filipine.

Europa
- Mr. Gérard Testard, Communauté Fondacio, Franţa;
- Avv. Nunzio Langiulli, Comunità di Gesù, Italia.

Oceania
Mr. Shayne Bennett (Secretary), Emmanuel Covenant Community, Australia.

CONSILIUL INTERNAŢIONAL

Este format din delegaţi din partea tuturor Comunităţilor şi Asociaţiilor membre ale Fraternităţii Catolice, condus de un Moderator.

 
CUVÂNTUL PAPILOR CĂTRE FRATERNITATEA CATOLICĂ

- Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea către Fraternitatea Catolică a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă, Roma, 7 decembrie 1991
- Mesajul Papei Ioan Paul al II-lea către Adunarea Plenară a Fraternităţii Catolice a Comunităţilor Carismatice de Alianţă, Roma, 14 noiembrie 1994
- Mesajul Papei Ioan Paul al II-lea pentru cea de-a VII-a Întâlnire a Fraternităţii Catolice a Comunităţilor Carismatice de Alianţă, Roma, 9 noiembrie 1996
- Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea către participanţii la Întâlnirea Fraternităţii Catolice a Comunităţilor Carismatice de Alianţă, Roma, 1 iunie 1998
- Mesajul Papei Ioan Paul al II-lea către membrii Consiliului Fraternităţii Catolice a Comunităţilor Carismatice de Alianţă, Roma, 22 iunie 2001
- Mesajul Papei Ioan Paul al II-lea pentru Adunarea Plenară a Fraternităţii Catolice a Comunităţilor Carismatice de Alianţă, Roma, 7 noiembrie 2002
  -Cuvântarea Papei Benedict al XVI-lea către Fraternitatea Catolică a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă, Roma, 31 octombrie, 2008

  
Newsletter
 
Papa Francisc: Duhul Sfânt să fie protagonistul vieții noastre!
2 mai 2019.
Duhul Sfânt ne face să înviem din starea de limitare și de moarte – a explicat Papa Francisc la predica de la Sfânta Liturghie celebrată marți, 30 aprilie a.c., în capela Casei Santa Marta, din Vatican.
Prima predică de Postul Mare 2019 a părintelui Raniero Cantalamessa
18 martie 2019.
Continuând reflecţia începută în Advent despre versetul din psalm: „Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu” (Ps 42,2), în această primă predică de Postul Mare aş vrea să meditez cu voi despre condiţia esenţială pentru „a-l vedea” pe Dumnezeu. Conform lui Isus, ea este curăţia inimii: „Fericiţi cei curaţi cu inima, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu” (Mt 5,8), spune într-una din fericirile sale.
Un nou organism pentru Reînnoirea Carismatică la nivel internațional
5 noiembrie 2018.
Sfântul Scaun înființează un nou organism care să ofere "o slujire nouă, unică și internațională nevoilor Mișcării Catolice de Reînnoire Carismatică în cadrul Bisericii".
Preoții Diecezei de Chișinău s-au întâlnit cu Salvatore Martinez
27 septembrie 2018.
După celebrarea jubileului reînnoirii în Duhul Sfânt la Catedrala din Chișinău, luni, 24 septembrie 2018, a fost sărbătorită, la sediul Rinnovamento nello Spirito din Chișinău, și ziua spiritualității, alături de Preasfințitul Anton Coșa și preoții din Dieceză.
A X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat – moment aniversar
24 mai 2018.
În week-end-ul 19-20 mai, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni a avut loc cea de-a X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat, la care au participat peste 180 de frați, membri sau invitați, sosiți din cele cinci fraternități ale comunității din România: București, Bacău, Râmnicu-Vâlcea, Popești-Leordeni și Alba Iulia.
În acest an aniversar, titlul întâlnirii a fost „Pentru că lucruri mari a făcut Domnul!”, inspirat din imnul Magnificat, cântul plin de bucurie al Sfintei Fecioare Maria, invitație pentru toți cei prezenți la a face memoria faptelor cu adevărat minunate ale lui Dumnezeu cu Comunitatea Magnificat din România, acum când se împlinesc 15 ani de la constituirea primului grup de rugăciune al comunității cu binecuvântarea arhiepiscopului Ioan Robu.

Buletin ICCRS

 

Efuziunea Duhului Sfant

 

Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2009 Reînnoirea Carismatica Catolica Romania