20 martie 2019
Viewing Category

Entries for the 'Evenimente ecleziale internationale' Category

28

În lunea de după Rusalii din 1975, cu ocazia încheierii Primului Congres Mondial al Reînnoirii Carismatice Catolice, fericitul Paul al VI-lea a adresat celor zece mii de participanţi reuniţi în bazilica "Sfântul Petru" un discurs în care a definit Reînnoirea Carismatică drept "o chance pentru Biserică". După ce a terminat de citit discursul oficial, Papa a adăugat, improvizând, aceste cuvinte: "În imnul pe care-l citim în această dimineaţă în breviar şi care provine de la sfântul Ambroziu, în secolul al IV-lea, este această frază greu de tradus deşi este foarte simplă: Laeti, care înseamnă cu bucurie; bibamus, care înseamnă bem; sobriam, care înseamnă bine definită şi moderată; profusionem Spiritus, adică belşugul Duhului. Laeti bibamus sobriam profusionem Spiritus. Ar putea să fie motoul imprimat pe mişcarea voastră: un program şi o recunoaştere a mişcării însăşi"

[Cititi restul articolului...]

28

Continuăm reflecţiile noastre despre lucrarea Duhului Sfânt în viaţa Bisericii şi a creştinului. Sfântul Paul menţionează o carismă deosebită a Duhului numită "discernământul duhurilor" (1Cor 12,10). La origine, această expresie are un sens foarte precis: indică darul care permite să se distingă, între cuvintele inspirate sau profetice rostite în timpul unei adunări, cele care vin de la Duhul lui Cristos de cele care provin de la alte duhuri, adică ori de la duhul omului, ori de la duhul demoniac, ori de la duhul lumii.

[Cititi restul articolului...]

28

Cu celebrarea a 50 de ani de la încheierea Conciliului al II-lea din Vatican s-a terminat prima fază de "după Conciliu" şi se deschide alta. Dacă prima fază a fost caracterizată de problemele referitoare la "receptarea" Conciliului, aceasta nouă va fi caracterizată, cred, de completarea şi integrarea Conciliului; cu alte cuvinte, de recitirea Conciliului în lumina roadelor produse de el, punând în lumină şi ceea ce lipseşte în el, sau e prezent numai în fază seminală.

[Cititi restul articolului...]

12

Între 1 și 4 septembrie 2016, la Chișinău s-a desfășurat Consiliul Național al Mișcării „Reînnoirea în Duh”, cu prezența președintelui Salvatore Martinez și a altor 38 de membri ai Consiliului. Decizia ca această întrunire a Consiliului să aibă loc în capitala Moldovei a fost luată de comun acord cu Episcopul de Chișinău, Preasfințitul Anton Coșa, ținând cont de lunga istorie a prezenței Mișcării în Dieceza de Chișinău și de diversele inițiative sociale și pastorale pe care le-a avut și le are în teritoriu „Reînnoirea în Duh”.

[Cititi restul articolului...]

13
După ce am meditat, în prima predică, despre pacea ca dar al lui Dumnezeu, să reflectăm acum despre pacea ca misiune şi angajare pentru care să muncim. Suntem chemaţi să imităm exemplul lui Cristos, devenind canale prin care pacea lui Dumnezeu să poată ajunge la feţi.

[Cititi restul articolului...]

06
Dacă s-ar putea asculta strigătul cel mai puternic care există în inima a miliarde de persoane, s-ar auzi, în toate limbile lumii, un singur cuvânt: pace! Actualitatea dureroasă a acestei teme, unită cu necesitatea de a reda cuvântului pace bogăţia şi profunzimea de semnificaţie pe care el îl îmbracă în Biblie, m-a determinat să dedic acestei teme meditaţiilor de Advent din acest an.

[Cititi restul articolului...]

13
În tentativa de a intra la şcoala Părinţilor pentru a da un nou elan şi profunzime credinţei noastre, nu poate lipsi o reflecţie despre modul lor de a citi Cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Grigore cel Mare va fi cel care ne va conduce la "înţelegerea spirituală" şi la o iubire reînnoită a Scripturilor.
Faţă de Scriptură s-a întâmplat în lumea modernă acelaşi lucru care s-a întâmplat pentru persoana lui Isus. Căutarea exclusivului sens istoric şi literal al Bibliei care a dominat în ultimele două secole pornea de la aceleaşi idei de bază şi a dus la aceleaşi rezultate al cercetării unui Isus istoric diferit de Cristos al credinţei

[Cititi restul articolului...]

06
Există diferite căi, sau metode, pentru a ne apropia de persoana lui Isus. De exemplu, se poate pleca direct de la Biblie şi, chiar şi în acest caz, se pot urma diferite căi: calea tipologică, urmată în cea mai veche cateheză a Bisericii, care îl explică pe Isus în lumina profeţiilor şi a figurilor din Vechiul Testament; calea istorică, ce reconstruieşte dezvoltarea credinţei în Cristos pornind de la diferitele tradiţii, autori şi titluri cristologice, sau de la diferitele ambiente culturale ale Noului Testament. Viceversa, se poate pleca de la întrebările şi de la problemele omului de astăzi, sau chiar de la propria experienţă a lui Cristos, şi de la toate acestea să se ajungă la Biblie. Toate sunt căi explorate pe larg.

[Cititi restul articolului...]

30
Alături de cea despre Biserică, o altă temă în care se observă un progres în trecerea de la Părinţii greci la cei latini este cea despre sacramente. În primii a lipsit o reflecţie despre sacramente în sine, adică despre ideea de sacrament, deşi au tratat în mod excelent despre fiecare taină: botez, ungere, euharistie.

[Cititi restul articolului...]

23
În meditaţia introductivă de săptămâna trecută am reflectat asupra sensului Postului Mare ca un timp în care să mergem cu Isus în deşert, să postim de la mâncare, de la cuvinte şi de la imagini, să învăţăm a învinge ispitele şi mai ales să creştem în intimitatea cu Dumnezeu.
În cele patru predici care ne rămân, continuând reflecţia începută în Postul Mare din anul 2012 cu Părinţii greci, intrăm la şcoala a patru mari învăţători din Biserica latină - Augustin, Ambroziu, Leon cel Mare şi Grigore cel Mare - pentru a vedea ce ne spune nouă astăzi fiecare dintre ei cu privire la adevărul de credinţă al cărui susţinător deosebit a fost, adică natura Bisericii, prezenţa reală a lui Cristos în Euharistie, dogma cristologică din Calcedon şi, respectiv, înţelegerea spirituală a Scripturilor.

[Cititi restul articolului...]

16
Postul Mare începe în fiecare an cu relatarea despre Isus care se retrage în deşert timp de patruzeci de zile. În această meditaţie introductivă, ţinută în lipsa Sfântului Părinte, vrem să încercăm să descoperim ce a făcut Isus în acest timp, care sunt temele prezentate în relatarea evanghelică, pentru a le aplica la viaţa noastră.

[Cititi restul articolului...]

20
Cunoaştem cu toţii istoria care la Greccio, cu trei ani înainte de moarte, demarează tradiţia de Crăciun a ieslei; dar este frumos s-o reevocăm, în linii mari, în această împrejurare. Scrie aşadar Celano:
"Cu circa două săptămâni înainte de sărbătoarea Naşterii, fericitul Francisc a chemat la el un om cu numele Ioan şi i-a spus: «Dacă vrei să celebrăm la Greccio Naşterea lui Isus, mergi înaintea mea şi pregăteşte ceea ce îţi spun: aş vrea să-l reprezint pe pruncul născut la Betleem şi într-un fel să văd cu ochii trupului necazurile în care s-a aflat din cauza lipsei lucrurilor necesare unui nou-născut, aşa cum a fost pus într-o iesle şi cum zăcea pe fân între bou şi măgăruş». [...].

[Cititi restul articolului...]

14
Să ascultăm un episod din viaţa lui Francisc de Assisi în limba încântătoare din "Florilegiu":
Într-o zi, întorcându-se sfântul Francisc din pădure şi din rugăciune şi în timp ce ieşea din pădure, numitul frate Masseo a voit să încerce dacă el era umil şi întâmpinându-l şi aproape insultând a spus: "De ce la tine, de ce la tine, de ce la tine?". Sfântul Francisc răspunde: "Ce anume vrei să spui?".

[Cititi restul articolului...]

05
Sfinte Părinte, Venerabili Părinţi, fraţi şi surori, intenţia acestor trei meditaţii de Advent este de a ne pregăti pentru Crăciun în compania lui Francisc de Assisi. În această primă meditaţie aş vrea să scot în evidenţă natura întoarcerii sale la Evanghelie. Teologul Yves Congar, în studiul său despre "Adevărata şi falsa reformă în Biserică" îl vede pe Francisc exemplul cel mai clar de reformă a Bisericii pe calea de sfinţenie.

[Cititi restul articolului...]

23
Papa Francisc: Surprizele Duhului aduc fericire
Aproximativ 200.000 de pelerini au umplut duminică, 19 mai, Piaţa San Pietro pentru a celebra Rusaliile cu Papa Francisc, care i-a invitat să fie deschişi “surprizelor lui Dumnezeu”, deoarece acestea aduc adevărata fericire. “Nu este noutatea de dragul noutăţii, căutarea noului pentru a depăşi plictiseala, aşa cum se întâmplă adesea în timpul nostru”, a explicat Sfântul Părinte. “Noutatea pe care Dumnezeu o aduce în viaţa noastră este ceea ce într-adevăr ne realizează, ceea ce ne dăruieşte adevărata bucurie, adevărata seninătate, pentru că Dumnezeu ne iubeşte şi vrea numai binele nostru.”

[Cititi restul articolului...]

22
În ziua de duminică, 13 ianuarie 2013, Papa Benedict al XVI-lea s-a adresat miilor de credincioşi adunaţi în Piaţa San Pietro pentru rugăciunea Angelus. În cadrul discursului său, Sfântul Părinte a meditat asupra sărbătorii Botezului Domnului, care încheie timpul liturgic al Crăciunului, reluând cuvintele pe care le-a rostit în cadrul predicii sale din aceeaşi zi

[Cititi restul articolului...]

23
După ce am reflectat asupra harului anului credinţei şi asupra aniversării Conciliului al II-lea din Vatican, dedicăm această ultimă meditaţie din Advent celei de-a treia teme mari a anului, evanghelizarea. Papa a invitat Biserica să facă din acest an ocazia pentru a redescoperi "bucuria întâlnirii cu Cristos", bucuria de a fi creştini.

[Cititi restul articolului...]

19
În această meditaţie aş vrea să reflectez asupra celui de-al doilea mare motiv de celebrare a acestui an: a cincizecea aniversare a începutului Conciliului al II-lea din Vatican.
În ultimele decenii, s-au înmulţit tentativele de a trasa un bilanţ al rezultatelor Conciliului al II-lea din Vatican. Nu este cazul de a continua în această linie, iar pe de altă parte nici timpul avut la dispoziţie n-ar permite asta. Paralel cu aceste lecturi analitice, a existat, chiar din anii Conciliului, tentativa unei evaluări sintetice, cu alte cuvinte căutarea unei chei de lectură a evenimentului conciliar. Eu aş vrea să mă inserez în acest efort de a încerca, mai mult, o lectură a diferitelor chei de lectură.

[Cititi restul articolului...]

19
În predica făcută Casei Pontificale încerc să mă las călăuzit, în alegerea temelor, de harurile sau de evenimentele speciale pe care Biserica le trăieşte într-un anumit moment din istoria sa. Am avut recent deschiderea Anului Credinţei, a cincizecea aniversare a Conciliului al II-lea din Vatican şi Sinodul pentru evanghelizarea şi transmiterea credinţei creştine. De aceea, m-am gândit să dezvolt în Advent o reflecţie despre fiecare dintre aceste trei evenimente.

[Cititi restul articolului...]

27
În solemnitatea Rusaliilor, duminică 27 mai 2012, la încheierea Timpului pascal, Papa Benedict al XVI-lea a recitat rugăciunea Regina coeli – Bucură-te, Regină a cerului, împreună cu mii de pelerini reuniţi la amiază în Piaţa San Pietro. Pontiful a vorbit despre importanţa Duhului Sfânt în viaţa creştinului

[Cititi restul articolului...]

Pagina 1 din 3First   Precedentul   [1]  2  3  Urmatorul   Ultimul   
Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2009 Reînnoirea Carismatica Catolica Romania