23 februarie 2019
Viewing Category

Entries for the 'Evenimente ecleziale internationale' Category

20
După marile sărbători, ne întoarcem acum la catehezele despre rugăciune. În audienţa dinaintea Săptămânii Sfinte ne-am oprit asupra figurii Sfintei Fecioare Maria, prezentă în mijlocul Apostolilor în rugăciune în momentul în care aşteptau coborârea Duhului Sfânt. O atmosferă de rugăciune însoţeşte primii paşi ai Bisericii. Rusaliile nu reprezintă un episod izolat

[Cititi restul articolului...]

02

Cu privire la credinţă, sfântul Augustin a făcut o distincţie care a rămas clasică până astăzi: distincţia între lucrurile crezute şi actul de a le crede: "Aliud sunt ea quae creduntur, aliud fides qua creduntur" , fides quae şi fides qua, aşa cum se spune în teologie. Prima este numită şi credinţă obiectivă, a doua credinţă subiectivă. Toată reflecţia creştină despre credinţă se desfăşoară între aceşti doi poli.

[Cititi restul articolului...]

27
Filozoful Edmund Husserl a rezumat programul fenomenologiei sale în motoul: Zu den Sachen selbst!, a merge la lucrurile înseşi, la lucruri aşa cum sunt în realitate, înainte de conceptualizarea şi formularea lor. Un alt filozof venit după el, Sartre, spune că "cuvintele şi, cu ele, semnificaţia lucrurilor şi modurile de folosire a lor" nu sunt decât "semne firave de recunoaştere pe care oamenii le-au trasat pe suprafaţa lor": trebuie depăşite pentru a avea revelaţia neaşteptată, care lasă fără suflare, a "existenţei" lucrurilor.

[Cititi restul articolului...]

19
În anii nu prea depărtaţi, au existat propuneri teologice care, în pofida diferenţelor profunde dintre ele, aveau o schemă de fond comună, uneori clară, uneori subînţeleasă. Această schemă este foarte simplă, pentru că este reductivă. Cele mai mari două mistere ale credinţei noastre sunt Sfânta Treime şi Întruparea

[Cititi restul articolului...]

12
Ca pregătire pentru Anul Credinţei stabilit de Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea (12 octombrie 2012 - 24 noiembrie 2013), cele patru predici de Postul Mare îşi propun să ia elan şi să redea prospeţime credinţei noastre printr-un reînnoit contact cu "giganţii credinţei" din trecut. de aici titlul luat din Scrisoarea către Evrei, dat întregului ciclu: "Amintiţi-vă de conducătorii voştri. Imitaţi-le credinţa" (Evr 13,7).

[Cititi restul articolului...]

24
A patra predică de Advent a Părintelui Raniero Cantalamessa
Încheiem astăzi reflecţiile noastre despre evanghelizare. Am încercat să reconstruiesc până acum trei mari valuri evanghelizatoare în istoria Bisericii. Se puteau aminti desigur alte mari acţiuni misionare, ca aceea din Orient începută de sfântul Francisc Xaveriu în secolul al XVI-lea, sau ca aceea din continentul african în secolul al XIX-lea prin activitatea lui Daniele Comboni, a cardinalului Guglielmo Massaia şi a atâtor altora. Există totuşi un motiv pentru alegerea făcută care sper că a reieşit din reflecţiile desfăşurate.
Ceea ce schimbă şi distinge diferitele valuri evanghelizatoare amintite nu este obiectul vestirii - "credinţa, transmisă sfinţilor o dată pentru totdeauna", aşa cum o numeşte Scrisoarea lui Iuda - ci destinatarii ei, respectiv lumea greco-romană, lumea barbară şi lumea nouă, continentul american.

[Cititi restul articolului...]

21
A treia predică de Advent a Părintelui Raniero Cantalamessa
În urmă cu patru zile, la 12 decembrie, continentul american a celebrat sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria de Guadalupe care în Mexic este şi sărbătoare de poruncă. Este o coincidenţă fericită pentru a vorbi, în această meditaţie, despre al treilea mare val evanghelizator în istoria Bisericii, acela care a urmat după descoperirea lumii noi.

[Cititi restul articolului...]

13
A doua predică de Advent a Părintelui Raniero Cantalamessa
Sfinte Părinte, Venerabili Părinţi, fraţi şi surori, în această meditaţie aş vrea să vorbesc despre al doilea mare val de evanghelizare în istoria Bisericii, acela care a urmat după prăbuşirea imperiului roman şi după amestecarea popoarelor provocată de invaziile barbare, tot cu scopul practic de a vedea ce putem învăţa din el pentru ziua de astăzi.

[Cititi restul articolului...]

06
Prima predică de Advent a Părintelui Raniero Cantalamessa
Ca răspuns la apelul Sfântului Părinte pentru o reînnoită angajare de evanghelizare şi ca pregătire pentru Sinodul Episcopilor din anul 2012 despre aceeaşi temă, îmi propun să găsesc, în aceste meditaţii de Advent, patru valuri de nouă evanghelizare în istoria Bisericii, adică patru momente în care se asistă la o accelerare sau la o reluare a angajării misionare.

[Cititi restul articolului...]

21
Duhul Sfânt continuă să zidească Biserica, spune Papa
„Deoarece Duhul Sfânt continuă să zidească Biserica şi să inspire noi carisme, este rolul episcopilor de a accepta darurile cu recunoştinţă, dar şi de a discerne şi verifica autenticitatea lor”, spune Benedict al XVI-lea. Papa a spus acest lucru astăzi unui grup de 100 de episcopi, nou hirotoniţi, la primirea lor în audienţă în această dimineaţă, în palatul apostolic Castel Gandolfo. Episcopii iau parte la un curs anual, organizat în comun de Congregaţia pentru Episcopi şi Congregaţia pentru Bisericile din Răsărit.

[Cititi restul articolului...]

12
A treia predică din Postul Mare a Părintelui Raniero Cantalamessa
A fost observat un fenomen curios. Fluviul Iordan, în cursul său, formează două mări: Marea Galileii şi Marea Moartă, dar în timp ce Marea Galileii este o mare cu forfotă de viaţă şi printre apele cele mai populate de peşte de pe pământ, Marea Moartă este, întocmai, o mare "moartă", nu există urmă de viaţă în ea şi în jurul ei, numai sare. Şi totuşi este vorba de aceeaşi apă din Iordan. Explicaţia, cel puţin în parte, este aceasta: Marea Galileii primeşte apele Iordanului, dar nu le ţine pentru ea, le scurge în aşa fel încât ele să poată iriga toată valea Iordanului.

[Cititi restul articolului...]

04
A doua predică din Postul Mare a Părintelui Raniero Cantalamessa
Prima şi fundamentala veste pe care Biserica trebuie să o ducă lumii şi pe care lumea o aşteaptă de la Biserică este cea a iubirii lui Dumnezeu. Dar pentru ca evanghelizatorii să fie în măsură să transmită această certitudine, este necesar ca să fie ei înşişi pătrunşi de iubirea lui Dumnezeu, ca ea să fie lumină a vieţii lor. În acest scop ar vrea să slujească, măcar în minimă parte, această meditaţie.

[Cititi restul articolului...]

22
A doua predică de Advent a părintelui Raniero Cantalamessa
În această meditaţie ne ocupăm de al doilea obstacol pe care-l întâlneşte evanghelizarea în lumea modernă, secularizarea. În Motu Proprio cu care papa a instituit Consiliul Pontifical pentru promovarea noii evanghelizări se spune că el "este în slujba Bisericilor particulare, în special în acele teritorii cu veche tradiţie creştină unde se manifestă cu evidenţă mai mare fenomenul secularizării".

[Cititi restul articolului...]

22
Prima predică de Advent a părintelui Raniero Cantalamessa
Cele trei meditaţii din acest Advent 2010 vor să fie o contribuţie mică la necesităţile Bisericii care l-au făcut pe Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea să instituie "Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări" şi să aleagă ca temă a următoarei Adunări generale obişnuite a Sinodului Episcopilor tema "Noua evanghelizare pentru transmiterea credinţei creştine".

[Cititi restul articolului...]

25
Un Consiliu Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizari
Preşedintele noului Consiliu Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări a afirmat că Europa va trebui să constituie prioritatea acestui dicaster, deoarece este continentul care suferă cel mai agresiv proces de decreştinare. Arhiepiscopul Salvatore Fisichella a declarat aceasta în cadrul unei conferinţe de presă de anunţare a motu proprio “Ubicumque et Semper” al Papei Benedict al XVI-lea, prin care este înfiinţat oficial noul Consiliu Pontifical.

[Cititi restul articolului...]

25
Biserica traieste constant efuziunea Duhului
Cu ocazia Solemnitatii Rusaliilor, 23 MAI 2010, Papa Benedict al XVI-lea a rostit o alocuţiune pentru pelerinii prezenţi în Piata San Pietro din Roma pentru rugaciunea “Regina Coeli”.

La cincizeci de zile după Paşti, celebrăm solemnitatea Rusaliilor, în care amintim manifestarea puterii Duhului Sfânt, care – sub forma de vânt şi de foc - a coborât asupra Apostolilor adunaţi în Cenacol şi i-a făcut capabili să predice cu curaj Evanghelia tuturor popoarelor (cf. Fapte 2,1-13). Misterul Rusaliilor, pe care în mod just noi îl identificăm ca fiind un adevărat "botez" al Bisericii, nu se rezumă la aceasta. Într-adevăr, Biserica trăieşte în mod constant din efuziunea Duhului Sfânt, fără de care ea şi-ar termina puterile,

[Cititi restul articolului...]

30
A treia predica a Parintelui Cantalamessa pentru Postul Mare 2010
In Scriptura gasim descrierea crizei interioare a unui preot in care multi pastori de astazi, sunt sigur, s-ar recunoaste. Este aceea a lui Ieremia care, inainte de a fi un profet a fost un preot, "unul dintre preotii care locuiau in Anatot" (Ier 1,1).
"Te-am slujit cum puteam mai bine, m-am adresat tie cu rugaciuni pentru dusmanul meu... Eu nu m-am asezat impreuna cu cei care rad si nu m-am bucurat... Tu ai devenit pentru mine ca un izvor amagitor si ca o apa inselatoare" (Ier 15,11-18).

[Cititi restul articolului...]

16
A doua predică a părintelui Cantalamessa pentru Postul Mare 2010
În această meditaţie vrem să reflectăm asupra preotului ca împarţitor al tainelor lui Dumnezeu, înţelegând, de data aceasta, prin "taine" semnele concrete ale harului, sacramentele. Nu ne putem opri asupra tuturor sacramentelor, ne limităm la sacramentul prin excelenţă care este Euharistia.

[Cititi restul articolului...]

08
Laicii nu sunt (doar) colaboratorii preoţilor
Papa Benedict al XVI-lea le-a spus credincioşilor dintr-o parohie romană că este nevoie de o schimbare de mentalitate, pentru a-i vedea pe laici ca şi coresponsabili pentru Biserică, nu doar ca simpli colaboratori ai clerului. Afirmaţia a fost făcută astăzi, când a celebrat Liturghia în parohia San Giovanni della Croce in Colle Salario din nordul Diecezei de Roma.

[Cititi restul articolului...]

06
Prima predică a părintelui Cantalamessa pentru Postul Mare 2010
Domnul îmi dă harul să fiu martor al harului extraordinar care se revelează pentru Biserică în acest An al Sfintei Preoţii. Nu se numără zilele de reculegere ale clerului care se ţin în diferite părţi ale lumii. La unele din aceste zile de reculegere, organizate la Manila de către conferinţa episcopală din Filipine, în ianuarie, au luat parte 5.500 de preoţi şi 90 de episcopi. Au fost, după cum a spus cardinalul de Manila, noi Rusalii. În timpul unei ore de adoraţie condusă, la invitaţia predicatorului, toată acea întindere imensă de preoţi în haine albe a strigat într-un singur glas: "Lord Jesus, we are happy to be your priests": "Doamne Isuse, suntem fericiţi că suntem preoţii tăi!"

[Cititi restul articolului...]

Pagina 2 din 3First   Precedentul   1  [2]  3  Urmatorul   Ultimul   
Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2009 Reînnoirea Carismatica Catolica Romania