23 februarie 2019
View Article
22

Vatican (Catholica) - În ziua de duminică, 13 ianuarie 2013, Papa Benedict al XVI-lea s-a adresat miilor de credincioşi adunaţi în Piaţa San Pietro pentru rugăciunea Angelus. În cadrul discursului său, Sfântul Părinte a meditat asupra sărbătorii Botezului Domnului, care încheie timpul liturgic al Crăciunului, reluând cuvintele pe care le-a rostit în cadrul predicii sale din aceeaşi zi. Vă oferim în continuare textul alocuţiunii Sfântului Părinte.

 

Iubiţi fraţi şi surori!

Cu această duminică după Epifanie se încheie timpul liturgic al Crăciunului: timp de lumină, lumina lui Cristos care, ca un nou soare care apare la orizontul omenirii, risipeşte întunericul răului şi al ignoranţei. Celebrăm astăzi sărbătoarea Botezului lui Isus: acel Prunc, Fiul Fecioarei, pe care l-am contemplat în misterul naşterii Sale, îl vedem astăzi adult cufundându-se în apele râului Iordan, şi sfinţind astfel toate apele şi universul întreg – după cum arată tradiţia orientală. De ce însă Isus, în care nu era umbră de păcat, s-a dus să fie botezat de Ioan? De ce a dorit să împlinească acel gest de penitenţă şi convertire, împreună cu atâtea persoane care doreau astfel să se pregătească pentru venirea lui Mesia? Acel gest – care marchează începutul vieţii publice a lui Cristos – se află pe aceeaşi linie cu Întruparea şi cu coborârea lui Dumnezeu din înaltul cerului în abisul infernului. Sensul acestei mişcări de coborâre a lui Dumnezeu poate fi rezumat într-un singur cuvânt: iubire, care este însuşi numele lui Dumnezeu. Apostolul Ioan scrie: “Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi: Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, unicul născut, ca să trăim prin El” şi l-a trimis “ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1Ioan 4,9-10). Iată de ce primul act public al lui Isus a fost primirea botezului de la Ioan care, văzându-l sosind, a spus: “Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29).

Evanghelistul Luca relatează că după ce a primit Isus botezul, “pe când se ruga, cerul s-a deschis şi Duhul Sfânt a coborât asupra Lui sub chip trupesc, ca un porumbel, şi o voce a venit din cer: ‘Tu eşti Fiul Meu cel iubit, în Tine îmi găsesc toată bucuria’” (3,21-22). Acest Isus este Fiul lui Dumnezeu, total cufundat în iubirea Tatălui. Acest Isus este Acela care va muri pe cruce şi va învia prin puterea aceluiaşi Duh care acum coboară asupra Lui şi îl consacră. Acest Isus este omul nou care doreşte să trăiască în iubire, ca un fiu al lui Dumnezeu; omul care, în faţa răului lumii, alege calea smereniei şi a responsabilităţii, alege să nu se salveze pe El însuşi ci să îşi ofere propria viaţă pentru adevăr şi dreptate. A fi creştini înseamnă a trăi astfel, dar acest fel de viaţă presupune o renaştere: renaştere de sus, de la Dumnezeu, din har. Această renaştere este Botezul, pe care Cristos l-a dăruit Bisericii pentru a-i renaşte pe oameni la viaţa nouă. Un text antic atribuit Sf. Hipolit afirmă: “Cel care coboară cu credinţă în această baie a renaşterii se leapădă de diavol şi îl urmează pe Cristos, îl renegă pe duşman şi recunoaşte că Cristos este Dumnezeu, se dezbracă de sclavie şi se îmbracă în adopţia filială” (Discurs despre Epifanie, 10: PG 10, 862).

Potrivit tradiţiei, în această dimineaţă am avut bucuria de a boteza un mare număr de copii care s-au născut în ultimele trei sau patru luni. În acest moment doresc să îmi extind rugăciunea şi binecuvântarea asupra tuturor nou-născuţilor; dar mai ales să vă invit pe toţi să vă amintiţi de propriul Botez, de acea renaştere spirituală care ne-a deschis calea vieţii veşnice. Fiecare creştin să poată, în acest An al Credinţei, să redescopere frumuseţea la a se naşte din nou de sus, din iubirea lui Dumnezeu, şi a trăi ca fiu al lui Dumnezeu.

Preluare după www.catholica.ro

Comentarii
Deocamdata nu sunt comentarii, insa poti fi primul care publica unul.

Publica un comentariu

Name (required)

Email (required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2009 Reînnoirea Carismatica Catolica Romania