20 mai 2019
View Article
04
Rusaliile şi Prima Întâlnire Naţională a Comunităţii Magnificat

      Sărbătoarea Rusaliilor din acest an a coincis cu Prima Întâlnire Naţională a Comunităţii Magnificat. Astfel, timp de două zile, 30-31 mai, mănăstirea părinţilor carmelitani desculţi din Snagov a răsunat de cântecele de laudă şi de invocarea Duhului Sfânt, într-o atmosferă de fraternitate şi de mare bucurie. La eveniment au luat parte 130 de persoane: tineri, adulţi, copii, familii, reprezentând fraternităţile Comunităţii Magnificat din ţară: "Misericordia" din Bucureşti şi "Shalom" din Bacău, precum şi grupurile de rugăciune animate de Comunitate în Popeşti-Leordeni şi Râmnicu-Vâlcea.
      Cele două zile de reculegere au avut o dublă semnificaţie spirituală: celebrarea comunitară a solemnităţii Rusaliilor, moment de o importanţă deosebită pentru spiritualitatea Reînnoirii Carismatice Catolice, din care face parte şi Comunitatea Magnificat, precum şi reunirea Comunităţii în jurul Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Mitropolit Ioan Robu, Episcop de Bucureşti, care a prezidat Sfânta Liturghie din ajunul Rusaliilor, alături de pr. Antonio (OCD) şi pr. Victor-Emilian Dumitrescu, unul din Responsabilii Comunităţii Magnificat şi asistentul spiritual al acesteia.
      În cadrul predicii, IPS Ioan Robu a subliniat importanţa Rusaliilor în parcurgerea drumului creştin, precum şi chemarea tuturor de a colabora cu Duhul Sfânt pentru edificarea Bisericii. La finalul Sfintei Liturghii, pr. Victor a mulţumit IPS Ioan Robu din partea întregii Comunităţi pentru binecuvântarea pe care a venit să o reînnoiască după 6 ani de zile de când a dat prima binecuvântare Agnezei Ţîmpu, pentru a da început Comunităţii Magnificat în România. Înainte însă de a da binecuvântarea, IPS Ioan Robu i-a încurajat pe cei prezenţi prin cuvintele: "Văd că grupul vostru de când a început până acum tot a crescut. Duhul lui Dumnezeu să ducă ramurile mai departe spre viaţă şi spre răspândire. E un dar al lui Dumnezeu,
păstraţi-l."
      Sosirea IPS Ioan Robu în mijlocul Comunităţii Magnificat a fost un moment emoţionant pentru toţi participanţii care şi-au manifestat bucuria, întâmpinându-l pe Păstorul Arhidiecezei de Bucureşti cu aplauze spontane. Prezenţa IPS Ioan Robu la Sfânta Liturghie a Comunităţii cu ocazia acestei prime întâlniri naţionale a fost nu numai o puternică edificare pentru toţi participanţii, dar şi o confirmare a bunăvoinţei cu care Comunitatea a fost primită mereu în toţi aceşti ani, cu acea căldură sufletească cu care un părinte îşi primeşte fiii.
      Întâlnirea a avut drept moto de reflecţie un verset al Sf. Paul: "Suntem un singur trup în Cristos şi mădulare unii altora" (Rom 12,5). În jurul acestui verset, au fost ţinute mai multe învăţături de către invitatul din Italia, Vincenzo Genovese, membru al Comunităţii, care a venit în România împreună cu soţia şi cei doi copii spre a da şi o mărturie de unitate familială pe drumul urmării lui Cristos. Vincenzo Genovese, i-a invitat pe cei prezenţi să-şi reînnoiască relaţia lor cu Dumnezeu prin Sfânta Euharistie, prin fidelitatea faţă de rugăciunea de laudă comunitară şi prin trăirea comuniunii fraterne.    
      În ajunul Rusaliilor a avut loc o veghe de rugăciune în faţa Sf. Sacrament, la care participanţii au invocat în mod special prezenţa Duhului Sfânt în vieţile lor, astfel ca, printr-o disponibilitate interioară reînnoită, să poată trăi experienţa iubirii lui Dumnezeu şi să manifeste harurile primite la Botez şi Mir. Întâlnirea s-a încheiat cu un moment de mărturii în care cei prezenţi au avut ocazia să îi mulţumească în mod public Domnului pentru harurile primite, ilustrând concret, prin edificarea reciprocă, bucuria de a fi mădulare ale unui singur Trup mistic. (Catholica)

Comentarii
Cornelia Ivanescu
# Cornelia Ivanescu
1 ianuarie 2010 16:28
Aceasta peezenta a fost cea mai inaltatoare din existenta mea, m-am simtit foarte aproape de Isus.

Publica un comentariu

Name (required)

Email (required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2009 Reînnoirea Carismatica Catolica Romania